Nguyễn Văn An

1. Thông tin liên hệ:

Chức vụ:
Giám đốc
Địa chỉ:
105 Võ Hữu, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận.
Điện thoại:
Di động:
(84.8) 62 97 23 54
Fax:
Thông tin thêm:

2. Liên hệ qua email: